Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan niet met kracht tegengewerkt worden door menschen en engelen?" En wat werd mij geantwoord:

„Mijn kind, kent gij de gelijkenis van het onkruid tusschen de tarwe niet meer? Gij spreekt als de discipelen die ontijdig het onkruid wilden uitroeien. Maar de opperste wijsheid spreekt: laat ze te zamen oppassen, opdat gij het onkruid uitrukkend, ook niet de tarwe ontwortelt. Het is een giftig onkruid; het is met volle handen gezaaid. Alles moet zijn vrijen loop hebben. Er zijn gansche drommen van geesten in de lucht, die met alle kracht deze leer den mensch willen inprenten, die zij, toen zij op aarde waren, aanhingen in plaats van zich eerst beter te onderrichten in de wereld der geesten zelf. Een iegelijks werk zal beproefd worden door vuur en wat niet vuurvast is, zal als damp vervliegen. De waarheid zal gerechtvaardigd worden door hare kinderen, maar wie nog zwak is voedt zich met dit zeer lichte brood. Verontrust u niet: waarheid alleen triumpheert; al het onware verdort en verdwijnt voor den adem des levens. Houd u aan uw eenigen Meester Jezus Christus en gun geen ander ooit dien schoonen naam."

Dat doelt blijkbaar op de Fransche Spiritisten die Allan Kardec le maltre noemen en zijne uitspraken voor onfeilbaar richtsnoer en toetssteen houden. Zijn geboortedag en sterfdag hebben onder hen de christelijke feestdagen letterlijk vervangen en worden plechtig gevierd.

Hoe werden wij verrast bij het naderen van het Paaschfeest door de mededeeling van onze vrienden, dat in hun sfeer deze gedenkdagen schitterend gevierd werden. „Hier weet men eerst wat feestvieren is", zeiden zij ons. En luisteren wy op aarde onze feesten flauwelijk op met bloemen en muziek en zang, met samenkomsten uit

Sluiten