Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij al de stormen en vijandelijkheden die gevolgd zijn — het ergste was dat beide mannen de hun door de voorzienigheid beschikte gelegenheid ongebruikt lieten voorbijgaan, om ernstig en doortastend de aandacht te vestigen op het gewichtigste verschijnsel onzer eeuw, dat elk denker, elk leeraar opeischt om toch dieper door te dringen tot het geestelijke wezen des menschen. Op beider lot heeft dat verzuim zeer zwaar gewogen en een donkere schaduw op hun pad geworpen, die wellicht bij meer zielkundige kennis af te weren en te voorkomen zou zijn geweest. Ach hoevele ongelukkigen zouden voor waanzin bewaard, of althans er van te genezen zijn geweest, indien zij in tijds aan ware zielkundigen en niet aan materialistische geneeskundigen waren toevertrouwd geworden, en wanneer menig gezond mensch zich bewust was, hoe gemakkelijk hij van zijn overvloedige levenskracht kan mededeelen om een geschokt of uitgeput zenuwleven te regelen en te voeden. Maar genoeg — wij gelooven aan een niewen dag, die aanlicht en ons de onthulling der verborgen vermogens in den mensch en de ontsluiering van de krachten der onzichtbare wereld zal brengen, en wij danken den Vader dat hij ons verwaardigt om te lijden en te strijden voor de uitbreiding van het troostrijke licht, dat ooit over de duistere paden der aarde werd uitgestort in de openbaring van de proefondervindelijke bewijzen voor het leven na den dood en de gemeenschap met de ontslapenen gedurende onze pelgrimsreis in het stof des doods.

Wanneer ik nu den weg overzie, die sedert de gebeurtenissen, welke ik u schetste, door my is gevolgd, zonder ook maar een enkele seconde ta wankelen, of ter linker

Sluiten