Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roemt Zijne goedertierenheid van rondomme, verheft Zijnen naam in stillen ootmoed - o Ileere! „al mijne fonteinen zullen binnen U zijn!"

Amen.

Psalm 84, vs. 3.

Welzalig hij, die al zijn kracht En hulp alleen van U verwacht;

Die kiest de welgebaande wegen:

Steekt hen de heete middagzon In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron,

En stort op hen een' milden regen,

Een' regen, die hen overdekt,

Verkwikt, en hun tot zegen strekt.

Sluiten