Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sedert eenige jaren heb ik een' sterkeu aandrang in mijn hart gevoeld om den weg der bekeering, dien de Heere met mij gehouden heeft, ten papiere te stellen; doch van wege de onbekwaamheid, die ik in mij zag, en het weinige en kleine verstand, dat ik in mij bespeurde, durfde ik er niet aan beginnen. Daar ik dus levendig gevoelde, hoeveel er vereischt werd om zulk een' weg, als de Heere met mij gehouden heeft, en dat al zoo vele jaren geleden, geregeld te beschrijven, — werd dit werk al uitgesteld. Evenwel na herhaalden sterken aandrang en in de mogendheid des Heeren; en onder biddend afsmeeken van des Heeren licht en genade, dat Hij mij toch mocht inleiden en jaren terugleiden door Zijnen Geest, — ben ik er eindelijk toe gekomen om er een begin aan te maken. Of ik het ten einde zal brengen, weet ik niet, daar ik den dag des doods niet weet, en of de Heere mij tot dezen arbeid in staat zal stellen, is mij mede onbekend. Hiervan genoeg. Dat ik thans mijn verhaal aanvange.

Ik ben geboren te Zwartsluis den 27 Mei 1773, uit ouders die de Gereformeerde leer beleden en

Sluiten