Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik op mijne knieën neder en riep uit r „ach Heere „Jezus, red toch. mijne ziel, en treed voor mij in „bij Uwen Vader, neem toch mijn hart zooals het „is." Mij dacht, ik moest dat verdorven hart aan Hem kwijt worden. Het was mij telkens alsof ik met arendsvleugelen opvloog; gedurig vond ik een ruimen toegang tot Hem, maar toch had ik geen rust. Daar bleef een holle plaats in mijn hart over, die met niets minder vervuld kon worden, dan met de borggerechtigdheid van den Heere Jezus. Ik hoorde de klok luiden en Dominé Puin moest prediken. Het was of ik daar geroepen werd. Ik liep naar de kerk; en toen de Dominé in het voorgebed ging, bepaalde mij de Heere bij de uitgangen van mijn hart, en ik riep: „o God, dat zul„len nu de besten werken zijn; waar is mijn hart „nu?" Daar leerde ik den dood op mijn beste werken schrijven: ik riep uit: „o God, al had ik geene andere zonde begaan dan deze, zoo zoudt Gij nog rechtvaardig zijn, als Gij mij voor eeuwig verstooten wildet; ik zou U nog eeuwig moeten billijken." Ik kreeg zulk een helder inzicht in de rechtvaardigheid en heiligheid Gods, dat ik niet wilde dat eenige deugd in God onvoldaan bleef. Ik bleef in dat rechtvaardigen en billijken Gods staan, en hoorde niets van het gebed, tot de Dominé als tekst aflas: Hebr. 5: 9: Hij is allen, die Hem gehoorzaam zijn, eene oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Daar verklaarde hij eerst hoe de Heere Jezus door lijden geheiligd was en voor wie hij eene oorzaak der eeuwige zaligheid geworden was. Toen openbaarde zich de Heere Jezus aan mijne

Sluiten