Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet alleen durfde te wezen. Het andere was dit: op de ure van zijn dood ontstond te Avignon, waar hij stierf, iulk een gruwelijke wind, dat niemand een voet buitensïuis durfde zetten, daar daken van huizen en kloosters wegstormden. Boven het huis, waar de koning zijn hof ïield, en boven het huis der Lotharingers, werd een :eer groot gewoel en gerucht gehoord. (Zie Gotfriedt, >lz. 198.)

Franciscus II was pas over de 15 jaar oud, toen hij :oning werd, en hij was ook een kind in 't verstand. De :ardinaal van Lotharingen en zijn broeder, de hertog van Suize, met de koningin-moeder, daar zij zeer familiaar nee waren, regeerden en hadden besloten de prinsen ran den bloede om te brengen, en ook al de Gereforneerden uit te roeien. Alles was gereed om te gaan noorden. Men zou een aanvang maken met de openbare inthoofding van den prins van Condé. Het gemeene olk kreeg vrijheid, om de protestanten te dooden naar iun goedvinden. Die dit veroordeelden, zou men als keters straffen, en alles te boven zijnde de Spaansche nquisitie in Frankrijk invoeren, doch God brak al deze aadslagen. Daags vóór den dag, dat de prins van Condé ou onthalsd worden, sloeg God den koning met een weer in het oor, waar koorts opvolgde, en in 't kort de lood, 14 Oct. 1560. Dit brak dezen bloedigen aanslag. Het /as opmerkelijk, hij stierf, in 't zeventiende jaar zijns svens, in de 17de maand zijner regeering, op den 17den lag zijner ziekte, op de 17de ure van den dag (gerekend ran middernacht af) nadat hij 17 maal met die van ïuize had geraadpleegd, over het uitroeien van de geïaamde ketters. (Zie de Vries, Frankrijks kerkel. en rereldl. Staat, blz. 141.)

Karei II, die Franciscus II in de regeering opvolgde, ichtte in 't jaar 1572 die vreeselijke Parijsche moord tan, maar 8 dagen daarna werd hij al verschrikt en belauwd gemaakt door een aantal taven, die in de lucht :reten en krasten, dat elk daarvoor schrikte.

Sluiten