Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menis waa,diB » * Kome

werken en deugden °P®®n' g J tienden van al wat hij tweemaal per week vas^ jonken dat hij niet was als bezat, waarbij hij nog k° Me gei0ovige daarentegen andere menschen. De p ,, van verre staande,

staat aan den kant van den ' t durfde opslaan,

die doo'r schuldbesef zijne^ooge^nme^ du ^ ^ mij>

kei goed werk kon toonen. d en nederigheid

Het onderscheid tusschen nio « h t worden, doch mag in de oogen der menschen klein g rgn die hart

het is ontzaglijk groot in e ^ verschilpunt, vergeen nieren doorzoekt. Wilt u n g «imon Petrus. De lijk dan Simon den to<went»«m ^ om Hem eerste wilde den Heiligen „nn„i<, men bij Rome onder weder met winst te verkoop > zich zeer ver0ntwaarvele vormen ziet, waarover vetderve, digde, toen hij zelde jjw ***££ S„as door Beid omdat gij gemeend hebt, dat ae gav

verkregen wordt!" misselijke mis nergens

Gelooft een protestant, dat de misse^ ^ Wooni]

toe dient, omdat er geen gro leeken

de paap beweert, dat ze voo■ ^g^^de pastoor

maar goedgeefs zijn in h belooft hij, voor alles

niemand in verlegenheid, maat beloox^^ ^ ^

missen te zullen doen, en het komt taojtfe.^ ander die iemand die regen ^egeef^' 11ik (9) zal ZOrgen, dat beiden

droogte verlangt, de geesteii]^?) za^zor!^ een pro.

hun begeerte krlJgen' brengt de pastoor wel in orde, testant trouwen, ook dat b j de vasten-

Jf den MM .»■

Sluiten