Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De aanbidding der herders

Zijn dit diezelfde werelden 1) van goddelijk licht en menschelijke duisternis? De kloof is overbrugd door het Woord, dat vleesch geworden is. Het Licht is ingedaald in de beperkte ruimte van een herberg, van een kribbe, in een kindeke. Nu is het niet meer huiveringwekkend, schrikaanjagend, maar mild en vriendelijk. Nu ontspant zich het verschrikte menschenhart in stille gewijde aanbidding.

Vol verbazing en vol zorg buigen zich Maria en Jozef over het kindeke. Zoo weerspiegelt zich het licht, dat van het kindeke uitstraalt, in hun sprakelooze ontroering.

Behoedzaam komen de herders binnen, buigen de knieën en vouwen de handen. Geen van hen kan de diepte peilen, van wat hier geschiedde. Maar hun hart hoort en verstaat de taal Gods.

(Luc. 2 vs. 15—20)

') Zie vorig hoofdstuk.

Sluiten