Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vlucht naar Egypte

Wil de duisternis zich waarlijk openstellen voor het licht? Van den aanvang af wordt het vleeschgeworden Woord niet alleen verstaan en aangebeden. Van het begin af aan wekt het tegenzin en haat.

Reeds als kind moet het vluchten naar het verre Egypte om de vijandschap te ontgaan van koning Herodes, die door de opkomende ster zijn koningsheerlijkheid bedreigd ziet.

Volkomen menschelijk is deze vlucht. Het trouwe lastdier vervolgt zijn weg door den nacht. Vermoeid zit de moeder op den ezel en beschermt met toegewijde zorg het dierbare kind. Bezorgd en zorgzaam leidt Jozef den haastigen tocht.

Maar welk een licht werpt dit eenvoudige gebeuren op het leven van Jezus, dat juist begonnen is. Eenzaam zwerven door den nacht was Zijn begin en Zijn einde.

„Het licht schijnt in de duisternis.'

„Hij kwam tot het Zijne — en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.'

(Matth. 2 vs. 13—15; Joh. 1 vs. 5, 11)

Sluiten