Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ieder, die leed moet doorworstelen, ziet in Hem den lijdenden Broeder. Ieder, die met smart beladen is, herkent eigen leed bij Hem. Maar ver boven menschelijken maatstaf uit rijst voor het oog des geloofs Zijn lijden, dat louter daad is. Zwijgend draagt Hij het leed van de gansche menschheid, haar zonde en schuld.

Het profetisch woord van Johannes den Dooper gaat in vervulling: „Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt."

(Matth. 27 vs. 27—31, Joh. 1 vs. 29)

3/4-IV

Sluiten