Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSALM

O God, voor Wien wij sidd'rend trachten

te vluchten in het diepst ravijn,

voor Wien w' ons dekken met de nacht en

z' is lichter dan de zonneschijn,

ja, konden w' in de hel vernachten

wij zouden niet ontkomen zijn.

Uw naam, om nimmer uit te spreken eer wij de grens van leed en tijd angstig en hunkrend oversteken,

eer wij uit aardsche schamelheid voorgoed en stralend openbreken,

tot Zijn ontdekte heerlijkheid.

Uw naam houdt dit geheim verborgen in ontoeganklijk, eeuwig licht:

Gij, Gij zijt gisteren en morgen der eeuwen feilloos evenwicht,

toch is mijn hart bij U geborgen en wordt mijn weg door U verlicht.

ELLY VAN BUUREN

Sluiten