Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opzicM zelf wenschte. En wat was nu het verloot) van de Zaïk ? Rii w

ss^i#fs!s|s

t%keL°i.™;,Kvb!' t '" lei'2en "*

vanDop'voedingeienafelfZbelieersching0 by'^de^^er^kkssen t ST' ^ TT

mrnsmmm

ubmmmi

jhi si «- s55

met is S^aan en n°g moet gedaan worden. "Wel ben ik het er volkomen mprif eens, dat de Regeering, van den eersten tot den tweeden stap Smen. ïu6

Sluiten