Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

YOORBERIGT.

Zeker zullen allen, die belang stellen in den welstand der Hervormde Kerk in ons Vaderland, zich verblijden, dat het hersieningswerk harer Grondregéling is tot stand gebragt. De invoering van het Algemeen Reglement voor de Hervormde Kerk legt nu niet alleen den leden van kerkelijke collegiën, maar ook den gemeente-leden de verpligting op, om zich toe te leggen op de kennis van dm geest en van de bepalingen des Reglements. En zal men wel niet beweren, dat eene bloote lezing van den tekst dat doel zal kunnen doen bereiken, dan zal de openbaarmaking dezer aanteekeningen wel niet als een geheel nutteloos werk worden aangemerkt. Waren zij oorspronkelijk slechts voor het eigen gebruik van den vervaardiger bestemd, de veronderstelling , dat zij welligt eenig gemak zouden kunnen verschaffen aan diegenen zijner medeleden der Hervormde Kerk, welke zich met de verordeningen des Reglements wenschen bekend te maken, deed hem tot de uitgave besluiten.

Sluiten