Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vindt en schept, vrij als de kunstenaar, met virtuose zekerheid en volmaaktheid.

En schoon wij wel weten, dat het leven rijk is aan zorgen en lijden, toch deinzen wij er niet voor terug, en wanhopen wij er niet aan, om het met kunstenaarstalent harmonisch te ontwikkelen. Zooals de dichtkunst haar treurspel bezit, zoo bezit de menschheid haar lijden, en zooals het treurspel toch een verzoenend einde heeft, zoo verliezen ook wij niet de harmonie des levens, te midden van moeiten, zorgen en ongeluk. Ja, wat schier voor alle menschen eene verschrikking is en hen berooft van de rust, opgeruimdheid en helderheid van geest, de dood namelijk, — is voor den Vrijmetselaar het laatste zachte ruischen, dat klinkt van de snaar van zijn harmonisch leven.

Sluiten