Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Uitgever dezes is ver schenen:

DE VRIJMETSELARIJ

GESCHETST IN HARE Z E D E L E E

DOOR

F. B. VON TRENTOWSKI,

uit het Hoogdnitsch door S. H. TEN CATE. Prijs ƒ 3.—

WAT IS DE VRIJMETSELARIJ?

Prijs ƒ 0.40.

ALEX. ADAM,

DE GEHEIMEN 11II1IM,

IN HET LICHT VAN ONZEN TIJD.

Opgedragen aan Vrijmetselaren en hen die het willen worden Prijs ƒ 0 50.

DE GODSDIENST DES TWIJFELAARS

Uit het Hoogdnitsch door J. W. STRAATMAN.

E m e r i t. Fred.

1* r ij s f 2.—.

Sluiten