Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geachte Medebroeders !

Wü zijn zeker allen, staande onze bediening, dikwerf in de onaangename gelegenheid geweest, om het, met leedwezen en misnoegen, gade te slaan , hoe eenig geschrift, misschien wel door ons zelve in handen gegeven, ongelezen , ja ! met minachting, ter zijde gelegd werd , alleen, omdat het van jongeren datum, of althans de naam van den schrijver niet geijkt was.

Maar zoo loopen wij ook wel eens gevaar, van gelijke fout te begaan , ten aanzien der boeken , welke bij zulken onzer Gemeente-leden, als nu ons voor de aandacht zijn, veel geliefd en bijna eeniglijk gelezen worden. Wat hen zoozeer aantrekt, het is, of het juist daarom ons van zich afstoot. Zelfs dat ouderwetsch uiterlijke , dat kwartijnachtige , die Duitsche letter , enz. werken niet gunstig bij ons. Trouwens wie onzer rekent zich boven het : « Homo sum et nihil humani a me alienum puto" ?

Sluiten