Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch het is hoog tijd , dat ik tot het eigenlijk onderwerp overga, en van Smijtegelts persoon de aandacht overbrenge op zijne Catechismus-Predicatien. Die zijn , opdat ik dit vooraf opmerke, niet door hem zeiven uitgegeven; maar , onder het uitspreken , opgeschreven en zoo , na zijnen dood, in het licht gekomen. Yeel, zeer veel vond ik, bij gezette lezing, waarom ik ze liefst niet in de handen onzer Gemeente-Leden zag; ik hcrhale het. Niet weinig echter ook , dat mij aangenaam verraste, en waarbij ik somwijlen zelfs dacht: « dat mogten wij , tegenwoordige Leera« ren , nog wel van Vader Smijtegelt overnemen." Welaan ! ik ga den voorraad mijner aanteekeningen, die ook ten dezen nog niet eens zoo karig is , voor u ontsluiten.

Menig helder , mild , regt Euangelisch denkbeeld trok mij in Smijtegelts Catechismus-Predicatien aan ; — daarbij bewonderde ik hem in zijne vrijmoedige opmerkingen , bestraffingen, waarschuwingen ; — nog vond ik er, met welgevallen , verscheidene menschkundige , laconisch-puntige , mag ik het eens zoo uitdrukken , effect doende plaatsen. Ofschoon er meer ware te noemen , bepale ik mij tot deze drie rubrieken.

Menig helder , mild , regt Euangelisch denkbeeld trok mij in Smijtegelts Predicatien aan.

Zoodanig achte ik zijne definitie van het Euangelie , als : cc eene goede boodschap aan een arm verslagen eri verlegen zondaar, dat hij kan ge-

Sluiten