Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet dwaas zoude zijn, als een landman niet ploegde of zaaide; gij weet wel, dat hij dan niet maaijen zal in den oogst. Als iemand ziek te bed ligt , hij zegt niet: « Ik wil geene middelen gebruiken; heeft God besloten, dat ik op zal komen , dan zal ik wel opkomen zonder middelen te gebruiken." Gaat gij niet naar de middelen ? Heeft God besloten , dat gij nog twintig jaren leven zult, waarom gaat gij eten en drinken ? Gij zult immers wel leven zonder spijze of drank? Zoo ook; heeft God besloten, dat gij in den hemel zult komen , hij heeft er ook bij besloten, dat gij u bekeeren zult, dat gij de middelen zult gebruiken. Bij het einde stelt God ook de middelen vast. 't Is al zoo zot, als of een landman onkruid zaaide , en hij wilde, in den oogst, goede tarwe maaijen." 1)

Hoort hem over dat bij velen zoo geliefkoosd spreken van hunne gewaarwordingen , van hunne bevindingen : » Die zoo met uwe gestalte werkt , gij denkt om den Heere Jezus niet veel." 2) Eischten sommigen het schuldgevoel bij allen in dezelfde mate, Sjviijtegelt zegt daarentegen : « De één kent dit in eenen minderen , en de ander in eenen meerderen trap." 3) Over het bidden handelende : « Een soldaat kan niet altijd vechten , men kan

j) Bladzij 75o.

2) « 722.

3) « 363.

Sluiten