Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geachte Medebroeders •

Gij herinnert u mijne vorige lezing. Zij leverde een en ander van lietgene ik uit de Catechismus-Predicatien van den , nog Lij velen hoog aangeschrevenen^ Smijtegelt had opgeteekend. Toen ging het over hetgeen, naar mijn erachten, lof verdiende, en , zelfs ook voor Leeraren van onze dagen , navolging-waardig was. Ik gaf genoegzaam Lewijs, dat ik niet onbepaald afkeurde , waarmede zoo menige, ook in onze Gemeenten , uitermate hoog loopt. Nu echter keere ik het blad om ; want ik behoef u niet meer te zeggen ; wat mijn antwoord wezen zal op de vraag : « Kan de Leeraar het met genoegen zien, dat cc Smijtegelts Catechismus-Predicatien in de han— cc den zijner Gemeente—leden zich bevinden 7"

Welke Leeraren ik hier op het oog heb, behoef ik naauwelijks op te merken. Zeker niet die achterlijken , wier bekrompene geestvermogens hen veeleer naar de sniirWs-tafel of Crisvijms

Sluiten