Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wedergeboren wordt ? « Een kindeke , als 't eerst geboren wordt, krijgt zijn leven van een ander ; dit geestelijk kind" (de wedergeborene") «krijgt ook een leven , dat het te voren niet had, God geeft het. 't Is zoo klein in 't begin. Ach ! hoe klein is dit geestelijk kindeke, als het wedergeboren wordt, 't Is klein in kennis , in geloof en in alles. Daar komt een tijd , dat het te voorschijn komt : hoe lang dat het ook gedragen mag wezen , daar is een tijd , dat het doorbreekt: dit kind smoort niet in de geboorte; maar het wordt geboren , het breekt door op zijn tijd. Als een kind geboren wordt, zoo komt het walgelijk te voorschijn, en zoo ziet zich dit kind. ook. Een kind is zoo naakt, als het geboren wordt , zoo ook dit kind : als iemand wedergeboren wordt , hij heeft geene kleederen van inbeelding of eigen geregtigheid. Iloe kermt een eerstgeboren kind om voedsel, zoo ook dit geestelijk kind is niet zoo haast wedergeboren , of het heeft zulken trek naar de redelijke en onvervalschte melk, die kinderspij ze. Een kind , daar moet de hand aan gehouden worden, zoo ook al wederom een wedergeborene, hoe wordt hij gekweekt, getroeteld, bewaard. Een kind groeit, het wast op , zoo doet mede dit geestelijk kind : het groeit en neemt toe in vrijmoedigheid, in voorzigtigheid , in kloekmoedigheid , in eenvoudigheid, en in de gave van bidden. 1)

1) Bladzij 42.

Sluiten