Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ls iemand een Godvruchtige , Smijtegelt verlangt van hem, dat hij zich meer met de dingen des hemels , dan met die der aarde bezig houde , en doet zulks in dezer voege : cc Onder de vogelen is ook een raar diertje, de duive, die is ook het meest in de hoogte. Wat doet dat diertje ? Het komt wel eens met zijn voet op de aarde ; maar , als 't eenige graantjes gepikt heeft, dan vliegt het weer naar boven zoo moeten, zegt hij : cc ook Gods kinderen." 1) Op een andere plaats heeft hij , ten opzigte van die God vreezen : cc dat Tolk is als het kurk , daar het geheele land op drijft." 2)

Nog een paar staaltjes van zijne vernufts-spelingen , en ik ga tot een ander punt over.

Aangaande de schuldvergeving : cc Alle de zonden van alle de uitverkorenen zijn maar als een eenige kole vuurs in eene geheele zee geworpen. Hoe gemakkelijk nu kan die aldaar uitgedoofd worden. Zoo wischt God ook onze zonden uit." 3) Ten opzigte yan het voor ieder genoegzame der Godsdienst: cc de Religie is als eene rivier, daar een olifant in kan verdrinken, en een lammetje kan er door wandelen4) met de woorden van Augustinus,

Handelende over de rampzaligheid der hel : cc Al was het geheelal papier, al waren alle de wateren op de geheele aarde inkt, alle de grasscheutkens en kruidjes pennen en alle de zand-

1) Bladzij 768. 3) Bladzij 86.

2) a 302. 4) a 4.

Sluiten