Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chaamtje," dat de vromen in 't stof neerleggen; 1) van « een offerandetje" van een gebroken hart; 2) van « een kruimtje" genade. 3)

Zoo is het vaak tot God , of tot den Zaligmaker, ci Allerliefste Heere !" 4) Zoo is het ergens : « Elk graantje heeft zijn kafje." 5) Op eene andere plaats, dat ieder «een poppètje" heeft, waar hij zijne liefde opzet. 6) Elders wordt van de braven ge* zegd : cc Ze zijn zoo tevreden met hun klein portietje, zitten te zingen in hun huttje ze zeggen: « God laat geen beestje vergaan door gebrek , en zal hij dan mij niet verzorgen , die de beestjes overtreffe. 7)

Nog stootender , wanneer aan het Hoogste Wezen zeiven zoo weinig deftige taal wordt in den mond gelegd. In eene toepassing, waar hij nog een ernstiger toon zal gaan aanslaan: « Komt mij nog een betje nader zegt God , en gaat niet haastig weg , herkaauwt het, brengt het aan uw hart." 8) In eene andere Leerrede : cc Daar komt God met het Pardon , en hij zegt: cc gij moet naar de hel toe , of gij moet het pardon lezen en omhelzen." " 9) Nog in eene andere : cc Als God zegt: cc Lustig mijn kind !" dan springen ze over eenen muur." 10)

Geheele gesprekken ontmoet men tusschen God en mensehen , op eenen familiairen toon. cc Als

1) Bladzij 355. 5) Bladzij 38. 8) Bladzij a3,

2) k 186. 6) o 20. g) o 90. 5) « 5gg. 7) a i38. 10) « 186 4) a 280, 704 , 744.

Sluiten