Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toe, en zettede zich vast aan zijnen mond, dien hij aan zijne lippen moest onderhouden alle de dagen zijns levens." 1) Zoo vertelde hij aan de Gemeente , dat de Romeinen den Vadermoorder in een lederen zak staken, met een haan , een aap en een adder, en dan zoo in de zee smeten 2) vertelde aan de Gemeente , dat Keizer Aucustus plag te zeggen : cc Ik was liever IIerodes varken , dan zijn zoon." 3) Zelfs een zoogenaamd aardigheidje, of wat naam zal ik er aan geven? laat zich in zijne Catechismus-Predicatien aanwijzen. «Gij zult zeggen: «Wat monsters zijn de Joden geweest", (daar zij namelijk den lieer derwijze bejegenden en doodden.) « Gij zoudt wel zeggen, gelijk als er eens een koning van Frankrijk , St. Louis genaamd , zeide : « Ilad ik daarbij geweestzei hij , met mijne Dragonders , ik had ze den kop gebroken."

In de Catechismus-Predikatien van Smijtegelt is eene andere eigenheid, die ze ontsiert — eene bitterheid namelijk, tegen andersdenkenden ,hoedanig e wel (jeenen volyeiing van Jezus betaamt.

Wanneer den volgeling van Jezus, zachtmoedige veel inschikkende, liefderijke verdraagzaamheid jegens andersdenkenden betaamt, vereenigd meteen nederig denken aan eigene beperktheid; het oordeel over den naaste eerbiedig overlatende aan den Heer der Gemeente; wel de dwaling bestrijdende , maar

ï) Bladzij 601. 5) Bladzij 607. 2) « a 4) n 255.

Sluiten