Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren . Ja ! zegt Smijtegelt , over sommigen. 1) « De genade is maar voor zeer weinigen. 2} « Weinigen zullen er zalig worden." 3) « Be intentie van God den Vader en den Zoonis, in den eeuwigen raad des vredes, geweest , sommigen van de gevallene mensehen weer te herstellen, maar niet alle." 4) Iloort ! hoe de uitverkorene zondaar , volgens Smijtegelt , wedergeboren wordt. cc Hij ligt daar walgelijk op den velde." 5) « Walgelijk in zijn bloed ;" 6) leeft, zoolang als 't God belieft , in de zonde ; 7) maar nu komt voor hem het stondetje der minne, 8) bet stondetje , dat Gods eeuwige liefde baren moet. 9) Trouwens deze zijn 's mans woorden : cc Daar is een stondetje in Gods laad bepaald, van elks leven , waar en Avanneer hij geboren zal worden , zoo ook waar en wanneer hij wedergeboren zal worden , onder zulk een Predikant, met zulke talenten. Daar is in dat besluit vastgesteld het stondetje , het puilt , de nette tijd, dat God hem aan zijn harte zal laken, door t een oi tander middel. Somtijds legt God de genade in iemand van der jeugd af aan ; in sommigen in de jongelingschap. Van twaalf tot vijfentwintig jaren worden de mecsten veranderd. Dan geschiedt dat ook wel in de mannelijke jaren, van vijfentwintig jaren af tot do vijftig jaren toe. Hoe velen worden er dan

i) Bladzij 784. 4) Bladzij 100. 7) Bladzij 772. 3' ® 12,4- 5) « 699. 8 o 86,g4,iG8.

6) « 2SG. 9 o iÖS.

Sluiten