Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« Ik kan ze niet gelukkig maken zegt God y de Vader, tot den Zoon, zonder conditie, daar moet wat hards ondergaan worden , en ik stel het 11 voor, Zone !" Ik merk dit tusschen beide op, het is herhaaldelijk bij Smijtegelt , dat God de zonde niet vergeeft zonder voldoening, zonder straf. 1) De Zoon , opdat ik voortga , is gereed. Nu belooft de Vader loon. «Ik ben er mede te vreden ," zegt de Zoon. Daarop komt de Geest van God en neemt op zich , om in het harte van eiken uitverkorenen , op zijnen tijd , te gaan werken. 2)

Het beraamde komt tot de uitvoering. De Zoon van God koopt ze , met zijn dierbaar bloed. God doet justitie (gij begrijpt Broeders! ik behoude hier, gelijk meermalen, de uitdrukkingen, die ik vond) de justitie heeft haar genoegen •, de Borg voldoet ; zoodat God zegt: « er is geen opspraak van eenige mijner deugden; gij kunt naar dien sterkgewapenden (den Duivel) gaan. Zij zijn de uwe: hij heeft ze gevangen. «Ik hebbe 't u toegelaten" zegt God tegen hem , haal ze van hein van daan. De Zoon , aan wien ze geschonken zijn , en die ze zoo duur gekocht heeft, gaat naar dien sterk gewapenden en hij zegt: « Laat ze los , ze zijn de uwen niet meer." Het stondetje der minne komt , hij grijpt ze in het hart, hij verlost ze uit het geweld des duivels. 3) Of, zoo als het eenige bladzijden later is. « De Heere Jezus

j) Bladzij 68,773,776. 2) Bladzij 88. 3) Bladzij 202.

Sluiten