Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

® ff

i ®

V w

s ^

§ Bij den uitgever dezes is mede uitgegeven j;j

W e» zijn nog te bekomen: ;|

I ®

® ls. de Waal , de Zelfmoordenaar , een _ «

volkstukje f~»05. ®

fh — — Felix en Drusilla, bij de

9 toespraak van Paulus ; Leerrede over /

; Hand. 24, vs. 24 en 25 ... - ->30.^

(O ■£*" -<*•

® — — — Aaron zweeg stil, een

f woord bij het afsterven van geliefde be-

E trekkingen, Leerrede naar Leviticus «

f 10: vs/ 3 - -.3°.jjj[

jij — — Een woord tot Weenen- j|

1 den , Leerrede naar Joh. 20 vs. 15 . - -,30./,?

m ®

I ®

I »

s ®

W

Sluiten