Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

-

Het volgende was reeds opgesteld met het doel en de hoop dat voor te dragen in het lokaal dat Mylady van Athlone, ten gevolge van bijzondere omstandigheden, op haar landgoed Avegoor (bij Ellekom) had ingerigt voor godsdienstige zamenkomsten van met II. H. G. eenstemmige vrienden.

Door vriendelijke mededeeling is mij bekend dat deze vergunning mij was toegedacht en de nu reeds overledene, hooggeachte vrouw, het voornemen had om, ondanks hare zwakte, zoo mogelijk, persoonlijk daarbij tegenwoordig te zijn.

Maar ook in dit opzigt heeft de dood mijne wenschen verijdeld. Nog in dezelfde maand van het nieuw begonnen jaar, waarin mij mijne vrouw ontviel, stierf ook de door haar in haar leven mede hooggeachte vrouwe, de douairière, Gravin van Athlone, nog gansch onverwacht voor allen, aan wie zij dierbaar was, in den morgen van den 30sten Januarij.

Had ik nu reeds eenige gedachte gehad dit opstel, als het daartoe genoegzaam voldeed, ook voor andere deelnemende betrekkingen en vrienden te laten drukken, om het ook aan die te kunnen aanbieden, deze gansch onverwachte

Sluiten