Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aangesloten Vereenigingen:

Op 5 Nov. 1919 waren tot den Bond toegetreden de volgende Vereenigingen:

1. Vereeniging tot Chr. Verzorging van Krankzinnigen in Nederland.

2. Vereeniging tot Chr. Verzorging van Krankzinnigen in Zeeland.

3. Vereeniging tot Opvoeding en Verpleging van Idioten en Achterlijke Kinderen.

4. Vereeniging tot Chr. Verzorging van Zenuwlijders in. Nederland.

5. Vereeniging tot Chr. Hulpbetoon aan Tuberculose-lijdrs „Sonnevanck", te Harderwijk.

6. Vereeniging voor Geref. Ziekenverpleging te Amsterdam (Ter Haarstr.).

7. Vereeniging „EUDOKIA" te Rotterdam.

8. Vereeniging voor Geref. Ziekenverzorging in Nederland.

9. Vereeniging „Johannes-Stichting" te Nieuwveen.

10. De Vereeniging tot Christelijke Liefdadigheid te Wagenborgen.

11. De Vereeniging Gereformeerde Ziekenverpleging te 's-GRAVENHAGE.

De beide laatste traden toe in 1927.

Voor een meer uitvoerig overzicht wordt verwezen naar achterstaande Bijlage A. van aangesloten Vereenigingen en Stichtingen, met de daarbij gevoegde statistiek betreffende het aantal Stichtingen, en de daarin verpleegd wordende kranken, en de verplegenden.

ACT A.

a. Orgaan van den Bond.

In de jaren 1915—1920 waren de maandbladen „BETHESDA,, en „REFAJAH" orgaan van „SAMENWERKING".

Op een daartoe strekkend voorstel werd door de Bestuursvergadering van 18 Februari 1920 besloten, die maandbladen saam te smelten, en met ingang van 1 Mei 1920 uit te geven:

„REFAJAH" Christelijk Maandblad voor Ziekenverpleging, tevens ORGAAN van den GEREFORMEERDEN BOND van Vereenigingen en Stichtingen van Barmhartigheid in NEDERLAND.

Voortzetting van het Maandblad „BETHESDA".

Sluiten