Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leerplan vuor ae Scholen met den Bijbel

door H. LANKAMP.

LEERPLAN I B. Geschiedenis van Kerk en Zending.

4e druk f 4, geb. f 5.

UIT DE BEOORDEELINGEN:

SSSSHS Twwsf» - w' -astssr

werp en onderwijs.

55'£ p« 1= beschrijvingen.

£ S£'—-

e" SSt.5" geschiedenis de, Zending is goed

°nt?Sr,°ro%!dodorSLmkKAÏs onve,moeiden arbeid ons topten, ons

dit boek van belang". Ql mgt den BijM),

v. W.

„Onze Christelijke scholen zijn voor dit veel beteekenende vak een uitnemende bron rijker geworden. iessen i„ de school als bij die

voftT^ieXS éZè* den on^^^endediensten."

Stensten' bewijst. Een 4e ««"XfjSarj: stelling en liefde voor de zend.ng gekweekt ^f^respondentiM%

Uitsaven van P. NOORDHOFF te Groningen.

Sluiten