Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met zich zelf te raden gaat en vraagt : Wie ben ik ? en Waarheen ga ik op het pad, dat ik bewandel ? wie zich het beeld te voorschijn roept van wat hij was als kind of als jongeling, die het leven instormde met alle illusies en idealen, wie denkt aan die menschen, die hij vereert boven anderen en aan de redenen, waarom hij ze vereert ; wie de voorgangers en leidslieden der menschheid laat opkomen uit hun graf — die zal beseffen, dat hij moet opstaan, wil hij niet geheel te gronde gaan in het leven, dat hij leidt. Zich losmaken, dat is het eerste. En dan ? Ik herhaal : de mensch staat niet hulpbehoevend. Een zielkundige als W. James wijst er op, dat er achter ons bewustzijn allerlei krachten schuilen, welke naar voren komen bij de bekeering. Wie den ban verbroken heeft der zonde, die zal bespeuren, dat die reserve-krachten — mogen wij ze niet het goddelijke noemen, dat onuitroeibaar voortleeft in den mensch — het licht voor hem zullen doen opgaan en den weg zullen wijzen naar zijn behoud. „Doe gij, wat in u is en God zal uw goeden wil te hulp komen," zegt Thomas a Kempis.

Het is niet in overeenstemming met de Christelijke leer op dat willen den nadruk te leggen, maar het is wel in overeenstemming met het Evangelie en met onze behoeften als mensch. „Strijd om in te gaan"*) is niet alleen een woord, maar ook een grondbegrip van het Evangelie, voorzoover het de boodschap is van God tot den mensch ; en daarnaast klinkt als troostrijke tijding deze belofte uit den hoogen : „Uw Vader weet wat gij van noode hebt." s) En wat onze behoefte als mensch betreft — dit weten we : „slechts wat in strijd verworven is, is, eerst recht ons eigendom geworden."

1) Lukas 13 : 24.

2) Matt. 6 : 8.

Sluiten