Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Noem mg de boeken welke dichterlek zyn?

(Van Job tot Hooglied?)

10. Noem my de boeken welke profetisch zijn ?

(Van Jesaia tot Maleachie?)

11. Noem mij de boeken welke geschiedkundig zijn?

(In het Nieuwe Testament van Mattheus tot Handelingen?)

12. Noem mij de boeken welke leerstellig 7,1 ju ?

(Van Romeinen tot Judas?)

13. Noem my het laatste boek hetwelk profetisch is?

14. Wie is de schryver van de eerste vijf boeken des Bijbels?

15. Welke beteekenis draagt het Woord: 1. Genesis, 2. Exodus, 3. leviticus, 4. Numeri, 5. Deuternomium ?

16. Welke geschiedenis verhaalt Mozes het eerste?

17. Wie heeft de wereld geschapen?

18. Hoeveel dagen schiep God in alles wat Hij voortbracht.

Sluiten