Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

75. In wien werd inzonderheid de vloek uitgesproken ?

76. Welke poging wende Noach's geslacht aan om by elkander te blijven?

77. Welke gevolgen had zulks?

78. Hoeveel geslachten zijn er tusschen Noach en Abraham?

79. Aan wien is de vrucht van het genadeverbond zeer duidelijk geopenbaard?

80. Wat gaf zulks te kennen?

81. Waarin openbaarde zich die vrucht?

82. Heeft God aan Abraham zaad beloofd?

83. Uit wien?

84. Rwain het Abraham als mogelijk voor?

85. En Sara?

86. Rwam de vervulling?

87. Heeft Abraham dezelve nog in eene andere weg gezocht?

88. Waarin is Abraham zwaar beproefd?

89. Heeft Izaak zaad gehad?

90. Uit wie?

Sluiten