Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

120. Wat gaf God op deu vijftigsten dag na hunne uittocht uit Egypte?

121. Onder welke teekenen en verklaring?

122. Hoeveel wetten gaf God op Sinaï?

123. Hoe luidt de Wet der Tien geboden?

124. Wat hield de cermonieele wet in?

125. Wat beteekent de tabernakel en hare bediening?

126. Wie werd geroepen en gezalfd tot deze schaduwendienst?

127. Wie bracht de zalving op hem uit, en in wiens naam, en in welken vorm?

128. Wie deed Gods tabernakel en gereedschappen maken?

129. Hoelang vertoefden zij aan Sinaï?

130. Welke Godterging bedreef Jacobs zaad aldaar?

131. Hoevelen zijn door dat bedryf gevallen ?

132. Hoelang hebben zy gereisd en vertoefd in de woestijn eer zij de grenzen van Kanaan bereikte?

Sluiten