Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

147. Hebben zij yan die zijde het land te voren bespied ?

148. Tot welke ontmoeting zijn die verspieders gekomen?

149. Hoe is hun Kanaan geworden?

150. Wie heeft hun het laud uitgedeeld?

151. Heeft Israël steeds den Heere gevreesd ?

152. Uit welke oorzaak draagt Jacobs zaad den naam van Israël?

153. Heeft het vleeschelijk zaad Jacob's door die benaming ook de vrucht?

154. Wat is daartoe voor ieder lid van Jacob's huis noodig?

155. Wien hebben zij tot regeerders gehad?

156. Hoeveel was het getal Richters? Hoe heette de eerste, wie was de laatste en welke naam droeg een vrouwelijke Richter ?

157. Wie hebben daarna over hen geregeerd ?

158. Was dit Gods wil of hunne begeerte?

Sluiten