Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

207. Wie kwamen later nog de voltooiing der stad en het bestuur bevorderen?

208. Yerkreeg Jacobs zaad weder een zelfstandig staatsbestuur?

209. Onder welken monarchen hebben zij geleefd ?

210. Was zulks voorzegd?

211. Met welke volkstam heeft Jacob's zaad ongeveer honderd jaren een verbond gehad omtrent haar burgerlijk leven ?

212. Door welke middelijke oorzaak is dat samenwonen verbroken?

213. Onder welke regeering zijn zij toen gekomen ?

214. Wie regeerde later ook onder het oppergezag van den Romeinsche keizer?

215. Welke dienende priester in den tempel te Jeruzalem, verkrijgt boodschap, aangaande de dingen welke haast geschieden zullen?

216. Wie verschynt hem?

Sluiten