Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232. Door wie?

233. Wat zeide de Engel?

234. Wat zongen zij ?

235. Hebben de Herders het alzoo ontmoet?

236. Wie kwamen het kind Jezus bezoeken?

237. Op grond waarvan?

238. In welke plaats zochten zy eerst Jezus?

239. Bij wien melden zij zich aan?

240. Zagen zy toen de ster nog?

241. Zyn ze terecht gekomen?

242. Met vragen of door de ster?

243. Wat leert ons de ster?

244. Welke maatregelen neemt Herodes 1

245. Waarom?

246. Gelukt hem zulks?

247. Hoelang bleef Jozef en Maria in Egypte ?

248. Wat is met Jezus geschiedt op den achtsten dag?

249. Wat op den veertigste dag?

Sluiten