Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Johannes en de Handelingen der Apostelen, beschreven door Lukas.

10. Noem mij de brieven ?

14 van Paulus: Romeinen, 1 Corinthe, 2Corinthe, Gelaten, Efeze, Filippensen, Colossensen, 1 Thessalonicensen, 2 Thessalonicensen, 1 Timotheus, 2 Timotheus, Titus, Filémon en de Hebreen.

1 van Jakobus, van Petrus, 3 van Johannes en 1 van Judas.

11. Hoe heet het profetisch boek ?

De Openbaring van Johannes.

12. Wat maakt het leeren der Bijbelsche geschiedenis gemakkelijk ?

Haar te verdeelen naar de grootste gebeurtenissen.

13. Hoe verdeelt men dan dzgeschiedenis des Ouden Testaments ?

In een tijdvak vóór de wetgeving, dat is: Van de Schepping tot Mozes; en dan na de wetgeving: Van Mozes tot Christus.

14. Verdeel nu eens het tijdvak vóór de wet?

1. Van de Schepping tot den Zondvloed. 2. Van den Zondvloed tot Abraham. 3. Van Abraham tot Mozes.

15. Nu nog het tijdvak na de wetgeving?

1. Van Mozes tot Saul, Israëls eersten koning.

2. Van Saul tot de Babylonische Gevangenschap.

3. Van de Babylonische Gevangenschap tot Christus. 76. Over hoeveel tijd loopt de geschiedenis des Ouden

Testaments ?

Over den tijd van 4000 jaren.

Sluiten