Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geschiedenis des Ouden Testaments.

I. VAN DE SCHEPPING TOT MOZES.

§ 1.

Van de Schepping tot den Zondvloed.

TWEEDE LES. De Schepping:.

1. Wat is het eerste, dat wij in den Bijbel lezen ? „In den beginne schiep God den hemel en de

aarde." Gen. 1:1.

2. Wanneer schiep God den hemel en de aarde? Voor omtrent 6000 jaren.

3. In hoeveel tijd heeft God alles geschapen? In den tijd van zes dagen. Exod. 20:11.

4. Wat schiep God op den eersten dag?

Den hemel, de aarde en het licht. Gen. 1 : 1—5.

5. Wat op den tweeden dag?

Het uitspansel des hemels. Gen 1 :6—8.

6. Wat op den derden dag?

God scheidde het droge van de wateren, en deed boomen, planten en kruiden uitspruiten. Gen. 1 : 9—13.

7. Wat op den vierden dag?

De lichten des hemels: zon, maan en sterren. Gen. 1 :14—19.

<S. Wat op den vijfden dag?

De visschen der zee, en de vogelen des hemels. Gen. 1 :20—23.

9. Wat op den zesden dag?

De dieren der aarde, en den mensch. Gen. 1 : 24—27.

10. Heeft God nog hoogere wezens geschapen dan den mensch?

Ja; de engelen des hemels. Hebr. 1:14; 2:7.

Sluiten