Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Hoe kwam Noach tot kennis dat de aarde opgedroogd was ?

Door eene duif, die hij tot driemaal van zich uitliet. Gen. 8:8—12.

10. Wat bracht Noach den Heere, nadat hij uit de ark gegaan was?

Hij bouwde den Heere een altaar, en offerde Hem uit dankbaarheid brandofferen op dat altaar. Gen. 8:20.

11. Wat beloofde God aan Noach?

Dat er geen vloed meer zijn zal, om de aarde te verderven. Gen. 9:11.

12. Waarmede bevestigde God dit ?

Met het teeken van den regenboog. Gen. 9: 13,14.

ACHTSTE LES.

Het nieuwe mensclieiigeslacht

1. Uit wie is het nieuwe menschengeslacht na den zondvloed voortgekomen ?

Uit de drie zonen van Noach: Sem, Cham. en Jafeth.

2. Waaraan maakte Cham zich schuldig?

Hij bespotte zijn vader Noach, en bracht diens vloek ;0ver zijne nakomelingen. Gen. 9 :20—25.

3. Wat deden Sem en Jafeth?

Zij eerden hunnen vader Noach, en werden door hem gezegend. Gen. 9 : 26, 27.

4. Wat ondernamen de menschen al spoedig na den zondvloed?

Om eene stad te bouwen, en een toren, welks opperste in den hemel zij. Gen. 11:4.

5. Waaruit kwam dit bij hen voort?

Uit ongeloof en vreeze van over de gansche aarde verstrooid te worden. Gen 11:4.

Sluiten