Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren Israëls vermenigvuldigden zeer, en werden sterk. Exod. 1 :9, 10.

4. Wat deed de koning om hen te verdrukken? Hij legde hun zwaren arbeid op, en deed hen dienen met hardheid. Exod. 1 : 11—14.

5. Wat deed hij nog meer >

Hij gaf bevel al de jongens, die onder de Israëlieten geboren werden, te verdrinken. Exod. 1 : 22.

6. Wie werd in dezen droeven tijd geboren ? Mozes, de zoon van Amram en Jochebed, uit den

stam van Levi. Exod. 2:1.

7. Hoe is Mozes gespaard gebleven ?

Eerst verborg hem zijne moeder, en daarna legde zij hem in een biezen kistje aan den oever der rivier. Exod. 2 : 2, 3.

8. Wie vond hem daar?

De dochter van Farao, die hem opnam. Exod. 2 : 5—9.

9. Wat deed zij met Mozes?

Zij nam hem aan voor haar zoon, en Mozes werd onderwezen in al de wijsheid der Egyptenaren. Exod. 2 : 10.

10. Wie bestuurde dit alles zoo ?

De Heere, die Mozes tot een redder en leidsman zijns volks wilde maken.

11. Verstond Mozes dit doel des Heeren ?

Ja, Mozes wel; maar de kinderen Israëls verstonden het niet. Hand. 7 : 25.

12. Wat deed Mozes ?

Hij doodde een Egyptenaar, die een Israëliet sloeg. Exod. 2:11, 12.

13. Vreesde Mozes toen niet?

Ja; hij vluchtte uit vrees voor Farao's toorn naar Midian. Exod. 2 : 15.

14. Hoe oud was Mozes toen ?

Mozes was toen 40 jaren oud.

Sluiten