Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Hoe groot was het getal Israëlieten dat uit Egypte trok?

Omtrent zeshonderd duizend mannen, behalve de kinderen. Exod. 12:37.

10. Heeft Faraö hen vreedzaam laten heentrekken ? Neen; hij jaagde hen na met een groot leger.

Exod. 14: 5—9.

11. Waar vond hij de kinderen Israëls ?

Vóór de Roode Zee, zoodat zij in het grootste gevaar waren.

12. Hoe zijn zij dit ontkomen?

De wolk des Heeren maakte scheiding tusschen de Egyptenaren en de kinderen Israëls. Exod. 14:19, 20.

13. Wat gebeurde er meer?

God kliefde het water, en de kinderen Israëls gingen op het droge in het midden der zee. Exod. 14:21, 22.

14. En de Egyptenaren?

Zij vervolgden de Israëlieten, maar verdronken in de zee. Exod. 14 : 23—28.

15. Wat deden de Israëlieten toen?

Mozes en de kinderen Israëls zongen een lied, Gode tot eer. Exod. 15: 1—21.

II. VAN MOZES TOT CHRISTUS.

§ 4.

Van Israëls Uittocht tot Saul, Israëls eersten koning.

ACHTTIENDE LES.

Israël in de woestijn.

/. Waar kwamen de Israëlieten, toen zij de Roode Zee waren doorgegaan?

Zij kwamen in de woestijn van Arabië.

Sluiten