Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pel van Dagon rustte, in welken vele Filistijnen waren. Richt. 16 : 23—30.

7. Bleef Simson zelf daarbij gespaard ?

Neen; hij stierf onder aanroeping van den Naam

des Heeren, en omtrent drie duizend mannen en vrouwen kwamen hierbij om.

8. Was Simson een godvreezend Richter?

Zeker; Simson vreesde den Heere, doch niet altijd

heeft hij het bewezen. Hebr. 11 : 32.

9. Welke geschiedenis behoort nog tot den laatsten tijd der Richt er en?

De geschiedenis van Ruth, de Moabietische.

10. Hoe heette hare schoonmoeder?

Naómi, die met haar man en twee zonen vanwege een hongersnood van Bethlehem in Juda naar Moab was getrokken. Ruth. 1 : 1, 2.

11. Wat wordt tot lof van Ruth medegedeeld ? Dat zij haar schoonmoeder niet verliet, toen deze,

na den dood van haar man en zonen, arm naar Bethlehem wederkeerde. Ruth 1 : 16—19.

12. Wie nam Ruth tot vrouw ?

De rijke Boas, een der voorvaderen van David, uit wien Christus geboren is. Ruth. 4 : 9—22.

VIJFENTWINTIGSTE LES.

Het einde van den tijd der Richteren.

1. In wiens tijd werd Samuël geboren ?

In den tijd van den priester Eli. 1 Sam. 1 : 3.

2. Hoe heette zijne moeder?

Hanna, die hem van den Heere gebeden had, en hem daarom Samuël noemde. 1 Sam. 1 : 20.

3. Bij wien ontving Samuël zijne opvoeding? Hanna, die haar zoon den Heere gewijd had, vertrouwde hem toe aan den priester Eli. 1 Sam. 1 : 26—28; 2:11.

Sluiten