Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9■ Waarom verkoos Jezus zulke eenvoudige menschen ?

Opdat zijne wijsheid en kracht in hen zou geopenbaard worden. Matth. 10: 19, 20.J

10. Welken last en macht ontvingen de apostelen? Om het Evangelie te prediken, de ziekten te genezen

en de duivelen uit te werpen. Mark. 3: 14, 15.^

11. Wie waren Jezus' meest geliefde discipelen? Petrus, Jakobus en Johannes.

ZEVENDE LES.

Jezus' verdere werkzaamheden in Galiléa.

1. Welke belangrijke rede heeft Jezus kort na de roeping der apostelen gesproken.

De bergrede, waarbij Jezus zijnen mond opende met zaligsprekingen Matth 5—7.

2. Wat is de hoofdinhoud der bergrede ?

Welke de ware dienst is, dien God naar zijn Woord

van ons eischt.

3. Waartegen heeft Jezus Zich in deze rede vooral verklaard?

Tegen de ongeestelijke en huichelachtige leeringen en werken der Farizeën en Schriftgeleerden.

4. Heeft Jezus in dezen tijd ook vele gelijkenissen gesproken ?

Ja; zooals van den zaaier, het onkruid onder de tarwe, het mosterdzaad, den zuurdeesem, den schat in den akker, den koopman in paarlen, en het vischnet. Matth. 13: 1—52.

5. Waaraan ontleende Hij deze en andere gelijkenissen ?

Aan de natuur, het dagelijksche leven, en de geschiedenis.

6. Waarin onderwees Jezus door de gelijkenissen ?

In de dingen van het koninkrijk Gods.

Sluiten