Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Van wie zijn Paulus en Barnabas uitgezonden ? Van de gemeente te Antiochië, op aanwijzing van

den Heiligen Geest. Hand. 13:2, 3.

4. Waar predikten zij het eerst?

Te Pafos op het eiland Cyprus, waar de stadhouder Sergius Paulus tot het geloof werd gebracht. Hand. 13 : 12.

5. Wiezocht den stadhouder vanhetgeloofaf tekeeren? Een zekere toovenaar, Elymas geheeten, die aan

Sergius' hof was. Hand 13:8.

6. Wat overkwam hem op Paulus' woord?

Hij werd voor eenen tijd met blindheid geslagen. Hand. 13:9-11.

7. Hoe ging het Paulus en Barnabas te Antiochië in Pisidië?

Zij predikten er in de synagoge, en vele Joden, en nog veel meer Heidenen geloofden in den Heere Jezus Christus Hand. 13:42—49.

8. Vonden de apostelen te Antiochië in het geheel geen tegenstand?

Ja; de Joden, die ongehoorzaam waren, wierpen Paulus en Barnabas uit hunne landpalen. Hand 13 : 50.

9. Wat gebeurde er, toen zij te Icónium predikten ? De menigte der stad werd verdeeld, en sommigen

waren met de vijandige Joden, en sommigen met de apostelen. Hand 14: 4.

10. Welk wonder verrichtte Paulus te Lystre? Hij genas er een kreupele, die nooit gewandeld

had 14:8-10.

11. Wat wilden de inwoners van Lystre Paulus en Barnabas doen?

Eerst wilden zij hun offers brengen als aan goden, en daarna steenigden zij Paulus. Hand. 14:11—20.

12. Welke belangrijke vergadering is er in dien tijd gehouden?

De vergadering van de apostelen en ouderlingen te Jeruzalem. Hand. 15.

Sluiten