Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRIEËNTWINTIGSTE LES.

Verwoesting van Jeruzalem.

/. Wanneer is Jeruzalem verwoest ?

70 jaren na Christus' geboorte hebben de Romeinen Jeruzalem verwoest.

2. Wat gaf hiertoe aanleiding?

De verdrukking en afpersing der Romeinsche landvoogden, die de Joden tot herhaalde oproeren brachten.

3. Wie was de wreedste onderdrukker der Joden?

De landvoogd Gessius Florus, die door zijn gedrag

de Joden tot opstand en afval drong.

4. Wien zonden de Romeinen om de Joden tot onderwerping te brengen ?

Den veldheer Vespasianus, wiens zoon Titus, Jeruzalem belegerde, en eindelijk innam en verwoestte.

5. Hebben dejoden onder die belegering veel geleden?

Onbeschrijfelijk veel: er heerschte binnen Jeruzalem tweedracht, moord, hongersnood en pest.

6. Wat was nu het lot der Joden ?

De verslagenen waren ontelbaar; en de overgeblevenen werden tot slaven verkocht, of over de geheele aarde verstrooid.

7. Waarom overkwam den Joden dit vreeselijk oordeel?

Om al hunne zonden, inzonderheid om de verwerping van den Messias.

8. Zijn de Christenen binnen Jeruzalem ook omgekomen ?

Neen; gewaarschuwd door de profetieën van den Heere Jezus, zijn zij tijdig ontvlucht naar het stadje Pella over de Jordaan.

9 Zullen de Joden voor altijd verstooten blijven en omzwerven over de aarde ?

Neen; de Heere zal hen weder aannemen en in hun land terugbrengen. Jer. 32 : 37—42; Rom. 11 : 25—29

10. Wat zal het einde van alles zijn ?

De volmaking van Christus' Kerk, beiden uit Joden en Heidenen, en dan zal het einde zijn

Sluiten