Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN TIJD VAN NOOD.

verantwoordelijk voor, dat het kind of de vrucht wordt gedoopt.

Zij moeten dus zorgen bij hun Huwelijk op de hoogte te zijn van hetgeen in dit boekje over den nooddoop gezegd wordt.

Insgelijks moeten zij zorg dragen, dat al degenen, die wellicht geroepen zijn in tijd van nood hun kind of hun vrucht te doopen, goed weten, wat zij moeten doen om het kind of de vrucht goed te doopen.

Ook dienen zij op te letten, of het Doopsel werkelijk goed wordt toegediend.

Na de ouders zijn mede verantwoordelijk al degenen, wier hulp krachtens hun beroep bij tijdige of ontijdige bevalling wordt ingeroepen.

Uit christelijke naastenliefde is iedereen verplicht er toe mede te werken, dat geen kind, en zelfs geen vrucht, die bij miskraam •afkomt, ongedoopt sterft.

Het is dus zeer nuttig dit boekje onder bovengenoemde personen te verspreiden.

3. Wie is de bedienaar van het Doopsel ?

De gewone bedienaar van het Doopsel as de priester.

Sluiten