Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar in tijd van nood mag en moet een ieder doopen. Wijl het Doopsel noodzakelijk is ter zaligheid, rust op een ieder de plicht van naastenliefde om te zorgen, dat aan een ongedoopte of aan een twijfelachtig-gedoopte het Doopsel in tijd van nood op geldige wijze wordt toegediend.

4. Wie moet in tijd van nood worden gedoopt?

In tijd van nood moet iedereen worden gedoopt:

a. die nog niet gedoopt is;

b. die niet geldig gedoopt is ;

c. van wien men twijfelt, of hij gedoopt is;

d. van wien men twijfelt, of hij geldig gedoopt is.

Wij maken den lezer opmerkzaam op het volgende :

Bij iemand, die tot de jaren van verstand gekomen is, wordt voor de geldigheid van het Doopsel vereischt, dat hij gedoopt wil worden.

Dus hen, die reeds tot de jaren van verstand gekomen zijn, mogen wij zelfs in tijd van nood niet doopen, als zij den wil niet hebben om gedoopt te worden.

Sluiten