Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want wat het doopen der vrucht betreft moet men volgens de leer der Katholieke Kerk uitgaan van de meening, dat de ziel wordt ingestort dadelijk bij de ontvangenis, of, met andere woorden, dat de ziel aanwezig is van het eerste oogenblik van de zwangerschap af.

Welnu, door het Doopsel wordt de ziel van elke vrucht, ook van de zeer kleine vrucht, gereinigd van de erfzonde en dan kan zij dus aan de eeuwige zaligheid deelachtig worden.

Derhalve, wanneer de vrouw, die meent zwanger te zijn, een vloeiing heeft, dan mag hetgeen zij verliest, volstrekt niet zoo maar achteloos worden weggeworpen.

Maar altijd moet wat afkomt dadelijk worden onderzocht, of daarin soms een vrucht aanwezig is.

Nu kunnen zich bij miskraam twee gevallen voordoen.

Eerste geval.

De vrucht kan worden uitgestooten in een blaas of blaasje, dat grooter is naarmate de vrucht ouder is. Dit blaasje is gevuld met

Sluiten