Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dikwijls vrees bestaat, dat het kind niet levend ter wereld zal komen.

Hierbij zij opgemerkt:

a. Als gewone regel geldt, dat het doopen in den moederschoot alleen aan de(n) verloskundige moet worden overgelaten.

b. Het Doopsel mag in den moederschoot niet worden toegediend, wanneer dit doodelijk zou zijn voor de moeder. Zie bladz. 36.

c. Een doopsel in den moederschoot is met een hooge mate van waarschijnlijkheid geldig. Echter zeker geldig is het niet. Het moet dus altijd worden overgedaan, wanneer het hoofd geheel buiten den moederschoot is gekomen.

d. Bij dit overdoopen passé men ook toe hetgeen op bladz. 25—28 over het doopen tijdens de geboorte, en op bladz. 35 — 38 over de kunstmatige verlossing is gezegd.

Na deze algemeene opmerkingen beantwoorden wij uitvoeriger de vraag: Wanneer moet men doopen in den moederschoot?

Wij onderscheiden drie gevallen.

Eerste geval.

Dit geval betreft, een gebooite, welke reeds is begonnen.

Sluiten