Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gewoonlijk kan een vrucht die zeven maanden oud is, buiten den moederschoot blijven leven, terwijl het aan een bekwamen arts is overgelaten te oordeelen, of er in een bijzonder geval levenskans is vóór de zeven maanden.

Vreest men nu ernstig, dat zulk een levensvatbare vrucht niet buiten den moederschoot kan worden gedoopt, dan moet men de vliezen verscheuren, om het Doopsel in den moederschoot te kunnen toedienen.

5. Hoe moet men doopen in den moederschoot?

Men doopt het best in den moederschoot wanneer men onder het uitspreken van de doopwoorden het doopwater met een spuit op het kind (zoo mogelijk op het hoofd van het kind) spuit.

Daarvoor is noodig, dat te voren de vliezen gebroken zijn, of dat men, indien men deze daad geoorloofd oordeelt, deze tegelijkertijd breekt. Voor zoover het noodig is laat men vruchtwater afvloeien.

Men gebruikt voor het doopen op een hoofd, dat ver van den bekkenuitgang ligt, een spuit met lange canule en een centrale opening, of een blaasspuit met een katheter

Sluiten